کنترل کننده مجتمع 3in1

این کنترل کننده مخصوص مجموعه های کویل بازکن، صافکن و فیدرهایی طراحی و برنامه نویسی شده است که بصورت مجتمع (COMPACT) ساخته شده اند و در بسیاری از موارد روی یک شاسی قراردارند.این مجموعه از سمت فیدر به بدنه پرس محکم میشود.

   کنترل واحدهای مختلف این مجموعه  شامل کویل بازکن، صافکن ورق و فیدر الکترونیکی در این واحد انجام میشود.

   در حالت اتوماتیک، سیستم با به گردش در آوردن کویل بازکن، ورق را از روی کویل باز کرده و با نیروی کشش ورق در سمت فیدر، ورق را از لابلای غلتکهای صافکن بیرون کشیده و به قالب هدایت میکند. فرمانهای لازم برای جابجا شدن غلتکهای فیدر و صافکن وانواع جابجایی ها در کویل باز کن و همچنین ورودیهای لازم برای سنسور لوپ ورق در میانه ی مسیر کویل بازکن به صافکن در این کنترل کننده، پیش بینی شده اند.

فرمانپذیری متنوع و قابلیت عملکرد در حالتهای پیشرو و پسرو و یا عملکرد بصورت پیوسته از ویژگیهای این کنترل کننده محسوب میشود.

   این کنترل کننده برای استفاده در خطوط مجتمع با اطمینان به شما پیشنهاد میشود.

این کنترل کننده، با تمامی مدهای عملکرد پرسهای ضربه ای و یا هیدرولیک سازگار است .

 عملکرد فیدر در یک محل مشخص ولی قابل تغییر از موقعیت میل لنگ پرس و همچنین امکان انجام عملیات پایلوت و ریلیز بصورت اتوماتیک و کنترل لحظه ای عدم تداخل حرکت فیدر با موقعیت بحرانی در پرس، از ویژگیهای دیگر این کنترل کننده قدرتمند و اقتصادی است.