کنترل کننده ی پرسهای اسکرو

استفاده از جکهای بار گذاری در بسیاری از آزمایشات مکانیکی و تجهیزات صنعتی کاربردهای عمومی دارد.

در آزمایشات محاسبات مقاومت کششی، مقاومت فشاری، منحنیهای تنش-کرنش و موارد مشابه به آنها، میبایست با یک نرخ بارگذاری تعریف شده، بار اعمال شده به نمونه، افزایش داده شود تا اهداف مورد نظر در استانداردهای تدوین شده برای هر آزمایش بدست آید.

این محصول قابلیت کنترل رنج وسیعی از موتورها و سایر ادوات جکهای بارگذاری را دارابوده و نتایج را در قالبهای مورد نیاز کاربران، در اختیار آنها قرار میدهد.

کنترل کننده جکهای اسکرو خانواده ی  JCU102، یک کنترل کننده ی اختصاصی شده برای کنترل میزان گشتاور و جابجایی و سرعت حرکت جکهایی است که با استفاده از تکنولوژی تبدیل حرکت های دورانی به خطی و یا استفاده از موتورهای پله ای خطی در جکهای مختلف عمل می کنند.

این نوع جکها عموماً در تجهیزات آزمایشگاهی برای بارگذاری یا کشش و انجام انواع تست های کشش، فشار، خمش و مواردی از این قبیل استفاده می شوند. در مکانیزم های ویژه ی صنعتی نیز از این جکها در سیستم های کنترل ویژه ادوات محرک، ارابه ها و کالسکه های صنایع لوله، پروفیل و مواردی از این قبیل استفاده می گردند.

اساس عملکرد کنترلی این واحدهای کنترل کننده، کنترل میزان جابجایی براساس اعمال قطار پالس به موتورهای محرک این جکها، با یکی از استانداردهای PTO  و یا  PWM و کنترل فرکانس قطار پالس اعمال شده بمنظور کنترل سرعت حرکت و جابجایی جک و کنترل دامنه ی پالس ها و محدود کردن سیستم های کنترل گشتاور درایوهای راه اندازی موتور این نوع از جکهاست.

ساختار کنترل کننده

اصول سخت افزاری این کنترل کننده ها مبتنی بر واحدهای کنترل برنامه پذیر همراه با نمایشگرهایی است که بمنظور انجام فرایند کنترل بصورت اختصاصی ساخته می شوند.

در بخش نرم افزاری این کنترل کننده ها، کلیه ی روتین ها و توابع فرمان، کنترل، حفاظت و ایمنی بصورت کاملاً اختصاصی تعریف و طراحی شده است. از جمله زیرساختارهای نرم افزاری این کنترل کننده عبارتند از:

الف- ساختارهای نرم افزاری فرمان و راه اندازی اجزاء

ب- ساختارها و توابع کنترلی شامل کنترل بخش های اصلی مانند موتور اصلی، موتورهای جانبی، سرعت حرکت، روتین های روش های آغاز و اتمام هر مرحله از فرایند آزمایش، روشهای کنترل دستی و اتوماتیک، کنترل حداکثر ارتفاع و مواردی از این قبیل.

ج- حفاظت از تجهیزات و ادوات بکار رفته در ساختار مکانیکی جک و همچنین حفاظت از کاربر در مقابل حوادث پیش بینی نشده در حین آزمایش یا بارگذاری.

د- در این کنترل کننده ها (خانواده JCU102) کلیه ی الزامات ایمنی برای حفاظت از کاربر پیش بینی شده است که در ادامه ی بحث به جزئیات بیشتری از آن پرداخته خواهد شد.

موارد استفاده از کنترل کننده های خانواده ی JCU102

این نوع کنترل کننده ها برای انواع سیستم های بارگذاری با تکنیک تبدیل حرکت دورانی به خطی و یا سیستم های مجهز به موتورهای خطی مناسب هستند. البته باید توجه شود که در صورتیکه موتورهای محرک جکهای مورد نظر از نوع AC یا DC عادی باشند، خانواده ی JCU102  انتخاب مناسبی نخواهد بود و می بایست از خانواده های دیگر این محصول برای کنترل جکهای مجهز به موتورهای AC یا DC معمول استفاده گردد.

بهترین حالت استفاده از این کنترل کننده ها نیز در ساختارها و مکانیزم هایی است که موقعیت خطی یا دورانی در آنها فیدبک داشته باشد و امکان انتقال اطلاعات فیدبک به ساختار کنترل کننده از طریق درگاه پالسی پیش بینی شده روی کنترل کننده وجود داشته باشد.

در انواع موتورهای servo بدلیل وجود انکدر روی شافت موتور، کاربری با دقت بیشتری انجام میشود. توصیه می شود در صورت استفاده از stepper Motors نیز از انواع فیدبک دار آنها استفاده گردد.

در صورت تردید در انتخاب این کنترل کننده ها با مشاورین فنی شرکت مهندسی تدبیر صنعت آپادانا تماس گرفته شود.

اطلاعات بيشتر در