تماس با ما
تدبیر صنعت آپادانا
دفتر مرکزی : اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مرکز خدمات : اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطاالملک،بلوار کارآفرینان شمالی
ایران - اصفهان
09139605576
031-33931264
031-33931265
tasaris_co@yahoo.com

شنبه تا 5 شنبه 8:00 تا 20:00
جمعه ها تعطیل هستیم