خط برش پرسرعت NC

شرح کلیات پروژه :

برش عرضی ورق تا ضخامت 3mm با سرعت  و با دقت 0/05 میلی متر . شامل بخش های کویل بازکن، صافکن، سر بر ورق، گیوتین و سیستم دسته بندی ورق با میز کاملاً اتوماتیک میباشد. مانیتورینگ کامل پروسه از دیگر ویژگی های آن است.

تجهیزات فنی :

 

DC motor and Drive: Gefran

AC motor and Drive: LS

Servo motor and Drive: Baumuller

PLC: SIEMENS

HMI: easy View

خط سنگین بر ورق

شرح کلیات پروژه :

این ماشین قابلیت برش اتوماتیک ورق تا ضخامت 20mm با سرعت  و با دقت برش 0/1 میلی متر را داراست و شامل بخش های کویل بازکن، صافکن و گیوتین و همچنین میز دسته بندی اتوماتیک 12 متری است.

تجهیزات فنی :

AC MOTOR and Drive: LS  200 kw

PLC: SIEMENS

HMI: Delta

خط برش عرضی

خط برش عرضی

شرح کلیات پروژه :

طراحی و اجرای کامل الکتریکال ماشین برش عرضی ورق تا ضخامت mm25 و با دقت 0/1 میلی متر، با سرعت 25min/m

 

تجهیزات فنی :

AC motor and Drive  :  LS

PLC : SIEMENS

HMI : Hitech

Servo motor and Drive : Baumuller

خط برش عرضی ورق

شرح کلیات پروژه :

ورق های رشته شده در سایز رینگ پراید بصورت عرضی برش خورده و خوراک واحد خم و جوش را فراهم می کنند.

تجهیزات فنی :

PLC: SIEMENS S7-300

HMI: Hitech

Servo Motor and Drive : Baumuller

AC Motors : SIEMENS

AC Drives : LS – هیوندای