خط تولید کانوکتور

شرح کلیات پروژه :

مجموعه ماشین آلات دیکویلر ، صافکن ورق ، فیدر و پرس ضربه ای 150 تن تولید هیت سینک مربوط به پانلهای رادیاتور را با طول های متفاوت انجام میدهند.

یک سروفیدر الکترونیکی ورق صاف شده را تا 90 ضرب بر دقیقه در اختیار پرس کانوکتور قرار میدهد. همچنین کنترل موقعیت پرس از طریق یک فیدبک ABS انجام میشود.

تجهیزات فنی :

PLC : SIEMENS

HMI : Delta

Servo Motor: ESTUN

Servo Drive : ESTUN