فیدرهای پرسرعت الکترونیکی

شرح کلیات پروژه :

این فیدرها با استفاده از یک سروموتور و موتور DC ، انواع ورق های کویل شده از 0/3mm تا 15mm را به اندازه های دلخواه با دقت بسیار بالا سایز کرده و آماده برش در گیوتین می کنند. امکان ورود اطلاعات مربوط به چهار برنامه برش با طول، تعداد ، خطای قابل قبول و سرعت مورد نظر، وجود دارد و ماشین به ترتیب همه ی آنها را اجرا می کند.

تجهیزات فنی :

PLC : SIEMENS

HMI : Delta

Servo Motor: Baumuller

Servo Drive : Baumuller