فیلتر پرس کوره بلند3

شرح کلیات پروژه :

در این بخش تصفیه آبهای صنعتی کوره بلند انجام می شود و شامل عملیات شارژ فیلترهای شستشو ، بک واش و تخلیه می باشد. وپروسه به دو صورت لوکال و ریموت قابل کنترل است. مانیتورینگ کامل مجموعه توسط نمایشگر HMI شرکت SIMENS صورت می گیرد.

تجهیزات فنی :

PLC  : SIEMENS

HMI : SIEMENS S7-200