ماشین قلاویز کاری

شرح کلیات پروژه :

یک میز ایندکس دورانی با هشت ایستگاه با محرکهای الکتریکی و هیدرولیکی که روی آن چهار یونیت دریل و دو یونیت قلاویز نصب شده است . این ماشین جهت قلاویزکاری قطعات خاصی از خودرو  استفاده میگردد.

 

تجهیزات فنی :

PLC : SIEMENS

HMI : Delta

     Accessories : Telemecanique   SIEMENS