پرس های هیدرولیک 100 الی 1000 تن

شرح کلیات پروژه :

پرس های هیدرولیکی با تناژهای متفاوت ، بخشی از کار این مجموعه است.

راه اندازی سیستم های روغنکاری، آکومولاتور، بالانسرها و کنترل فشار با انواع پوزیشنر و پروپرشنال- ولو همچنین استفاده از انکدر های خطی برای اندازه گیری موقعیت رام .

 

تجهیزات فنی :

PLC : SIEMENS S7200

HMI : easy view

Positioner  boards

Motors : SIEMENS –AEG – ABB

Drives : LS – DELTA – SIEMENS – ABB