خط برش عرضی ورق

شرح کلیات پروژه :

ورق های رشته شده در سایز رینگ پراید بصورت عرضی برش خورده و خوراک واحد خم و جوش را فراهم می کنند.

تجهیزات فنی :

PLC: SIEMENS S7-300

HMI: Hitech

Servo Motor and Drive : Baumuller

AC Motors : SIEMENS

AC Drives : LS – هیوندای