خط سنگین بر ورق

شرح کلیات پروژه :

این ماشین قابلیت برش اتوماتیک ورق تا ضخامت 20mm با سرعت  و با دقت برش 0/1 میلی متر را داراست و شامل بخش های کویل بازکن، صافکن و گیوتین و همچنین میز دسته بندی اتوماتیک 12 متری است.

تجهیزات فنی :

AC MOTOR and Drive: LS  200 kw

PLC: SIEMENS

HMI: Delta