پرس های 1000 تن دابل اکشن

شرح کلیات پروژه :

کویل ورق از جنس برنج با ضخامت های مختلف بصورت سنکرون با سرعت پرس ، بتدریج باز شده ، صاف میشود و وارد دهنه پرس شده و در دو مرحله پشت سرهم ابتدا فرم و بعد برش خورده و یک انگشتی برنجی تولید میکند که خوراک ماشین آلات دیگری برای تولید قطعات مصرفی نظامی است . یک سیستم اندازه گیری با کنترل خروجی ، دقتی تا 0/01 میلی متر را بررسی کرده و اجازه ادامه تولید داده میشود..

 

تجهیزات فنی :

AC Motors and Drives: Control techniques

DC Motors and Drives: SIEMENS

PLC: S7-300/profibvs SIEMENS

HMI: SIEMENS