و چندین و چند پروژه دیگر در زمینه برق و اتوماسیون صنعتی…..

در نهایت دپارتمان برق و اتوماسيون صنعتي شرکت  تدبير صنعت آپادانا آمادگی خود را برای انجام پروژه های در اين زمينه ، در کلیه مراحل از مشاوره و طراحی، تا تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی اعلام میدارد.

براي  مشاوره از  تماس با کارشناسان این شرکت ترديد نكنيد.