کنترل کننده فیدرهای الکترونیکی Coil Servo Feeder

  کنترل کننده های خانواده FCU101 مخصوص فیدرهایی طراحی و ساخته شده اند که اصطلاحاً بصورت غلتکی عمل می کنند و گردش غلتک های فیدر با قطر و سرعت مشخص، منجر به ورود ورق به دهانه ی پرس یا سیستم بعد از آنها می شود. نیروی محرکه ی فیدرها می بایست از طریق یک سرور موتور و یا استپ موتور تأمین شود، لذا این خانواده مناسب فیدرهایی با موتورهای AC یا DC نمی باشند و برای کنترل آنها می بایست از خانواده های دیگری از این محصول استفاده کرد که در کاتالوگ محصولات شرکت مهندسی تدبیر صنعت آپادانا به تفصیل معرفی شده اند.

 در انواع موتورهای servo بدلیل وجود انکدر روی شافت موتور، دقت بیشتری وجود دارد.

 توصیه می شود در صورت استفاده از stepper Motors نیز از انواع فیدبک دار آنها استفاده گردد.

Read More