کنترل کننده فیدرهای الکترونیکی Coil Servo Feeder

  کنترل کننده های خانواده FCU101 مخصوص فیدرهایی طراحی و ساخته شده اند که اصطلاحاً بصورت غلتکی عمل می کنند و گردش غلتک های فیدر با قطر و سرعت مشخص، منجر به ورود ورق به دهانه ی پرس یا سیستم بعد از آنها می شود. نیروی محرکه ی فیدرها می بایست از طریق یک سرور موتور و یا استپ موتور تأمین شود، لذا این خانواده مناسب فیدرهایی با موتورهای AC یا DC نمی باشند و برای کنترل آنها می بایست از خانواده های دیگری از این محصول استفاده کرد که در کاتالوگ محصولات شرکت مهندسی تدبیر صنعت آپادانا به تفصیل معرفی شده اند.

 در انواع موتورهای servo بدلیل وجود انکدر روی شافت موتور، دقت بیشتری وجود دارد.

 توصیه می شود در صورت استفاده از stepper Motors نیز از انواع فیدبک دار آنها استفاده گردد.

Read More

كنترل كننده فيدر – صافكن

کنترل کننده های فیدر-صافکن مخصوص فیدرهایی طراحی و ساخته شده اند که اصطلاحاً بصورت غلتکی عمل کرده و دهانه ی ورودی آنها به غلتکهای صافکن ورق مجهز شده است. گردش غلتک های فیدر با قطر و سرعت مشخص، از طریق ارتباط بصورت چرخ دنده و یا تسمه و یا زنجیر، منجر به گردش غلتکهای صافکن شده و به این طریق ورق پس از عبور از لابلای غلتکهای صافکن، صاف شده و از فیدر عبور کرده و به دهانه ی پرس یا سیستم بعد از آنها منتقل می شود. نیروی محرکه ی فیدرها می بایست از طریق یک سرور موتور و یا استپ موتور تأمین شود، لذا این خانواده مناسب فیدرهایی با موتورهای AC یا DC نمی باشند و برای کنترل آنها می بایست از خانواده های دیگری از این محصول استفاده کرد که در کاتالوگ محصولات شرکت مهندسی تدبیر صنعت آپادانا به تفصیل معرفی شده اند.

Read More

کنترل کننده خطوط برش و پرسکاری

این کنترل کننده مخصوص خطوط برش ورق و یا پرسکاری پیوسته طراحی و برنامه نویسی شده است.

کنترل واحدهای مختلف یک خط برش یا پرسکاری پیوسته شامل کویل بازکن، صافکن ورق، فیدر الکترونیکی و پرس ضربه ای در این واحد انجام میشود.

در حالت اتوماتیک، سیستم با به گردش در آوردن کویل بازکن، ورق را از روی کویل باز کرده و پس از عبور از صافکن ورق، توسط یک فیدر الکترونیکی، ورق سایز و یا اندازه میشود و فرمان برش و یا انجام یک ضرب به پرس داده میشود.

این کنترل کننده برای استفاده در خطوط برش سبک پیشنهاد میشود.

در صورتیکه در خطوط سنگین از این کنترل کننده استفاده شود با توجه به محدودیت فرمانهای خروجی در بخش کویل بازکن، پیشنهاد میشود در حالت کنترل دستی برای مجموعه ی دیکویلر (کویل بازکن)، تابلوی جداگانه ای پیش بینی شود و فقط فرامین عملکرد سیستم در حالت اتوماتیک از کنترل کننده ی مرکزی ارسال گردند.

این کنترل کننده، تمامی مدهای عملکرد را برای پرسهای ضربه ای، داراست و سیستم روغنکاری اتوماتیک را نیز پشتیبانی میکند. عملکرد فیدر در یک محل قابل تغییر از موقعیت میل لنگ پرس و همچنین امکان انجام عملیات پایلوت و ریلیز بصورت اتوماتیک و کنترل لحظه ای عدم تداخل حرکت فیدر با موقعیت بحرانی در پرس، از ویژگیهای این کنترل کننده قدرتمند و اقتصادی است.